iMunis eDeska

Nížkov

Úřední deska – Stav k 17. 1. 2019 09:27:23

Nalezeno 17 záznamů.Poslední změna: 15.1.2019 16:10:36

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - kůrovec upozornění Oznámení Městský úřad Žďár na 8.1.2019 31.5.2019 8.1.2019 dokument PDF (115 kB)
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Dokumenty Obec Nížkov 29.6.2017 30.6.2020 29.6.2017 dokument PDF (134 kB)
Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Nížkov a Římskokatolickou farností Nížkov oznámení Veřejnoprávní smlouv Obec Nížkov 19.7.2016 31.7.2019 19.7.2016 dokument PDF (160 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 3.7.2018 31.7.2021 3.7.2018 dokument PDF (37 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 22.8.2017 31.8.2020 22.8.2017 dokument PDF (28 kB)
Rozpočtové opatření č. 13/2018 rozpočtové opatření Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 4.1.2019 6.1.2020 4.1.2019 dokument PDF (66 kB)
Rozpočet Obce Nížkov na rok 2019 rozpočet 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 4.1.2019 6.1.2020 4.1.2019 2 dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nížkov 2019-2021 rozpočet Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 3.1.2018 5.1.2022 3.1.2018 dokument PDF (56 kB)
Smlouva-Obec Nížkov a SVK Žďársko-"Nížkov-rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV" oznámení Smlouva Obec Nížkov 1.6.2017 30.6.2020 1.6.2017 dokument PDF (168 kB)
Smlouva-Obec Nížkov a SVK Žďársko-"Nížkov-rekonstrukce vodovodu, řad A4, A1-3-1" oznámení Smlouva Obec Nížkov 1.6.2017 30.6.2020 1.6.2017 dokument PDF (163 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 21.7.2017 31.7.2020 21.7.2017 dokument PDF (39 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 25.9.2017 30.9.2020 19.9.2017 dokument PDF (60 kB)
Schválený závěrečný účet Obce Nížkov za rok 2017 závěrečný účet Závěrečný účet Obec Nížkov 24.4.2018 30.6.2019 24.4.2018 6 dokumentů
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Nížkov územní plán Veřejná vyhláška Obec Nížkov 4.1.2019 21.1.2019 4.1.2019 dokument PDF (62 kB)
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekolog. jednotek v k.ú.Špinov oznámení Oznámení Státní pozemkový úřa 15.1.2019 30.1.2019 15.1.2019 dokument PDF (185 kB)
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekolog. jednotek v k.ú. Buková u Nížkova oznámení Oznámení Státní pozemkový úřa 15.1.2019 30.1.2019 15.1.2019 dokument PDF (185 kB)
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků oznámení Oznámení Úřad pro zast.státu 15.9.2015 2.1.2024 15.9.2015 dokument PDF (122 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.