iMunis eDeska

Nížkov

Úřední deska – Stav k 24. 3. 2019 01:24:30

Nalezeno 21 záznamů.Poslední změna: 21.3.2019 12:33:21

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků oznámení Oznámení Úřad pro zast.státu 15.9.2015 2.1.2024 15.9.2015 dokument PDF (122 kB)
Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Nížkov a Římskokatolickou farností Nížkov oznámení Veřejnoprávní smlouv Obec Nížkov 19.7.2016 31.7.2019 19.7.2016 dokument PDF (160 kB)
Smlouva-Obec Nížkov a SVK Žďársko-"Nížkov-rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV" oznámení Smlouva Obec Nížkov 1.6.2017 30.6.2020 1.6.2017 dokument PDF (168 kB)
Smlouva-Obec Nížkov a SVK Žďársko-"Nížkov-rekonstrukce vodovodu, řad A4, A1-3-1" oznámení Smlouva Obec Nížkov 1.6.2017 30.6.2020 1.6.2017 dokument PDF (163 kB)
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Dokumenty Obec Nížkov 29.6.2017 30.6.2020 29.6.2017 dokument PDF (134 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 21.7.2017 31.7.2020 21.7.2017 dokument PDF (39 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 22.8.2017 31.8.2020 22.8.2017 dokument PDF (28 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 25.9.2017 30.9.2020 19.9.2017 dokument PDF (60 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nížkov 2019-2021 rozpočet Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 3.1.2018 5.1.2022 3.1.2018 dokument PDF (56 kB)
Schválený závěrečný účet Obce Nížkov za rok 2017 závěrečný účet Závěrečný účet Obec Nížkov 24.4.2018 30.6.2019 24.4.2018 6 dokumentů
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 3.7.2018 31.7.2021 3.7.2018 dokument PDF (37 kB)
Rozpočet Obce Nížkov na rok 2019 rozpočet 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 4.1.2019 6.1.2020 4.1.2019 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 13/2018 rozpočtové opatření Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 4.1.2019 6.1.2020 4.1.2019 dokument PDF (66 kB)
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - kůrovec upozornění Oznámení Městský úřad Žďár na 8.1.2019 31.5.2019 8.1.2019 dokument PDF (115 kB)
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa-předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence oznámení Oznámení Městský úřad Žďár na 1.2.2019 1.4.2019 1.2.2019 4 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtové opatření Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 27.2.2019 6.1.2020 27.2.2019 dokument PDF (59 kB)
Záměr č. 2/2019 záměr 2019 Záměr obce - majetek Obec Nížkov 11.3.2019 26.3.2019 11.3.2019 dokument PDF (49 kB)
Oznámení- konání schůze Zastupitelstva obce Nížkov - 22.3.2019 v Bukové oznámení Konání Zastupitelstva Obec Nížkov 14.3.2019 25.3.2019 14.3.2019 dokument PDF (31 kB)
Návrh závěrečného účtu obce Nížkov za rok 2018 návrh závěrečného úč Závěrečný účet Obec Nížkov 20.3.2019 29.4.2019 20.3.2019 6 dokumentů
Volby do Evropského parlamentu (24.5.a 25.5.2019) - informace volby Oznámení Obec Nížkov 20.3.2019 27.5.2019 20.3.2019 dokument PDF (56 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejná vyhláška Veřejná vyhláška Městský úřad Žďár n.S. 21.3.2019 5.4.2019 21.3.2019 dokument PDF (467 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.