iMunis eDeska

Nížkov

Úřední deska – Stav k 22. 2. 2018 00:14:59

Nalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 15.2.2018 10:41:02

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v k.ú Špinov pověření Oznámení Státní pozemkový úřa 15.2.2018 2.3.2018 15.2.2018 dokument PDF (182 kB)
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v k.ú.Buková oznámení Oznámení Státní pozemkový úřa 15.2.2018 2.3.2018 15.2.2018 dokument PDF (182 kB)
Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek - k.ú.Buková oznámení Oznámení Státní pozemkový úřa 15.2.2018 2.3.2018 15.2.2018 dokument PDF (182 kB)
Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek - k.ú.Špinov oznámení Oznámení Státní pozemkový úřa 15.2.2018 2.3.2018 15.2.2018 dokument PDF (183 kB)
Záměr č. 5/2018 záměr 2018 Záměr obce - majetek Obec Nížkov 8.2.2018 23.2.2018 8.2.2018 dokument PDF (48 kB)
Záměr č. 4/2018 záměr 2018 Záměr obce - majetek Obec Nížkov 8.2.2018 23.2.2018 8.2.2018 dokument PDF (48 kB)
Záměr č.3/2018 oznámení Záměr obce - majetek Obec Nížkov 8.2.2018 8.3.2018 8.2.2018 dokument PDF (48 kB)
Dražební vyhláška oznámení Dražební vyhlášky Soudní exekutor 8.2.2018 23.2.2018 8.2.2018 dokument PDF (119 kB)
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BZR/2/2018 a jeho podmínkách oznámení Oznámení Úřad pro zast.státu 8.2.2018 7.3.2018 8.2.2018 3 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 12/2017 rozpočtové opatření Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 17.1.2018 31.3.2018 17.1.2018 dokument PDF (76 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nížkov 2019-2021 rozpočet Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 3.1.2018 5.1.2022 3.1.2018 dokument PDF (56 kB)
Rozpočet Obce Nížkov na rok 2018 rozpočet 2018 Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 3.1.2018 31.12.2018 3.1.2018 2 dokumenty
Zveřejnění dokumentů SVK Žďársko oznámení Rozp. a hosp. obce SVK Žďársko 15.11.2017 1.4.2018 15.11.2017 dokument PDF (69 kB)
Upozornění- nedoporučuje se vstup do státních lesů oznámení Oznámení Lesy ČR, s.p. 6.11.2017 31.3.2018 6.11.2017 dokument PDF (613 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 25.9.2017 30.9.2020 19.9.2017 dokument PDF (60 kB)
Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy - těžba: smrk, borovice oznámení Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 18.9.2017 1.4.2018 14.9.2017 dokument PDF (223 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 22.8.2017 31.8.2020 22.8.2017 dokument PDF (28 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 21.7.2017 31.7.2020 21.7.2017 dokument PDF (39 kB)
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Dokumenty Obec Nížkov 29.6.2017 30.6.2020 29.6.2017 dokument PDF (134 kB)
Smlouva-Obec Nížkov a SVK Žďársko-"Nížkov-rekonstrukce vodovodu, řad A4, A1-3-1" oznámení Smlouva Obec Nížkov 1.6.2017 30.6.2020 1.6.2017 dokument PDF (163 kB)
Smlouva-Obec Nížkov a SVK Žďársko-"Nížkov-rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV" oznámení Smlouva Obec Nížkov 1.6.2017 30.6.2020 1.6.2017 dokument PDF (168 kB)
Schválený závěrečný účet Obce Nížkov za rok 2016 oznámení Závěrečný účet Obec Nížkov 22.5.2017 30.6.2018 22.5.2017 5 dokumentů
Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Nížkov a Římskokatolickou farností Nížkov oznámení Veřejnoprávní smlouv Obec Nížkov 19.7.2016 31.7.2019 19.7.2016 dokument PDF (160 kB)
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků oznámení Oznámení Úřad pro zast.státu 15.9.2015 2.1.2024 15.9.2015 dokument PDF (122 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.