iMunis eDeska

Nížkov

Úřední deska – Stav k 17. 10. 2017 04:12:26

Nalezeno 26 záznamů.Poslední změna: 16.10.2017 14:28:08

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o dokončení obnovy katastrál.operátu a jeho vyložení k veřej.nahlédnutí oznámení Oznámení Obec Nížkov 16.10.2017 5.12.2017 16.10.2017 dokument PDF (117 kB)
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 8.11.2017 oznámení Oznámení E.ON Česká republika 11.10.2017 9.11.2017 11.10.2017 dokument PDF (50 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volby Oznámení Obec Nížkov 5.10.2017 24.10.2017 5.10.2017 dokument PDF (63 kB)
Rozpočtové opatření č.8/2017 oznámení Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 2.10.2017 2.1.2018 2.10.2017 dokument PDF (107 kB)
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 25.10.2017 oznámení Oznámení E.ON Česká republika 29.9.2017 26.10.2017 29.9.2017 dokument PDF (47 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 25.9.2017 30.9.2020 19.9.2017 dokument PDF (60 kB)
Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy - těžba: smrk, borovice oznámení Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 18.9.2017 1.4.2018 14.9.2017 dokument PDF (223 kB)
Rozpočtové opatření č.7/2017 oznámení Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 13.9.2017 2.1.2018 13.9.2017 dokument PDF (64 kB)
Jmenování zapisovatele - volby do PS Parlamentu ČR oznámení Oznámení Obec Nížkov 8.9.2017 23.10.2017 8.9.2017 dokument PDF (27 kB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volby Oznámení Obec Nížkov 28.8.2017 23.10.2017 28.8.2017 dokument PDF (43 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 22.8.2017 31.8.2020 22.8.2017 dokument PDF (28 kB)
Rozpočtové opatření č.6/2017 oznámení Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 21.8.2017 2.1.2018 21.8.2017 dokument PDF (60 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise-volby do Poslanecké sněmovny PČR volby 2017 Oznámení Obec Nížkov 2.8.2017 23.10.2017 2.8.2017 dokument PDF (34 kB)
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Oznámení Obec Nížkov 21.7.2017 31.7.2020 21.7.2017 dokument PDF (39 kB)
Rozpočtové opatření č.5/2017 oznámení Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 10.7.2017 2.1.2018 10.7.2017 dokument PDF (58 kB)
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Dokumenty Obec Nížkov 29.6.2017 30.6.2020 29.6.2017 dokument PDF (134 kB)
Smlouva-Obec Nížkov a SVK Žďársko-"Nížkov-rekonstrukce vodovodu, řad A4, A1-3-1" oznámení Smlouva Obec Nížkov 1.6.2017 30.6.2020 1.6.2017 dokument PDF (163 kB)
Smlouva-Obec Nížkov a SVK Žďársko-"Nížkov-rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV" oznámení Smlouva Obec Nížkov 1.6.2017 30.6.2020 1.6.2017 dokument PDF (168 kB)
Rozpočtové opatření č.4/2017 oznámení Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 24.5.2017 2.1.2018 24.5.2017 dokument PDF (57 kB)
Rozpočtové opatření č. 3/2017 oznámení Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 24.5.2017 2.1.2018 24.5.2017 dokument PDF (61 kB)
Schválený závěrečný účet Obce Nížkov za rok 2016 oznámení Závěrečný účet Obec Nížkov 22.5.2017 30.6.2018 22.5.2017 5 dokumentů
Rozpočtové opatření č.2/2017 oznámení Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 24.4.2017 2.1.2018 24.4.2017 dokument PDF (63 kB)
Rozpočtové opatření č.1/2017 oznámení Rozp. a hosp. obce Obec Nížkov 24.4.2017 2.1.2018 24.4.2017 dokument PDF (72 kB)
Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Nížkov a Římskokatolickou farností Nížkov oznámení Veřejnoprávní smlouv Obec Nížkov 19.7.2016 31.7.2019 19.7.2016 dokument PDF (160 kB)
Nález majetku neznámého vlastníka - kanalizační řady oznámení Oznámení VAS,a.s. 15.9.2015 2.1.2018 15.9.2015 dokument PDF (39 kB)
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků oznámení Oznámení Úřad pro zast.státu 15.9.2015 2.1.2024 15.9.2015 dokument PDF (122 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.